top of page

Premier rendez-vous / Eerste afspraak

  • 30 minutes
  • Gratuit / Gratis
  • Martelarenstraat

Description du service

Une première rencontre (non facturée) pour faire connaissance. Een eerste kennismakingssessie (niet gefactureerd)


Politique d'annulation

Politique d'annulation: les rendez-vous annulés ou reportés moins de 3 jours avant la date sont portés en compte au prix plein. Annulatievoorwaarden: afspraken die geannuleerd of verplaatst worden, minder dan 3 dagen op voorhand, zullen aangerekend worden.


Coordonnées

  • Martelarenstraat 170, Peutie, Belgique

    + +32 495 45 18 02

    nathalie.tverdy@gmail.com


bottom of page